top of page

Geleceği Dönüştüren Güç Sizsiniz, Birlikte Değişime Öncülük Edin!

Öğrenen Organizasyon 
Dönüşüm Programı

Dijital çağın hızla değişen dinamiklerine ayak uydurabilmenin temelinde, öğrenme ve dönüşüm yatar. Öğrenen bir organizasyon olarak, ekipler sürekli olarak kendi iş süreçlerini, ürünleri ve hizmetleri gözden geçirir ve iyileştirirler. Bu da sürekli olarak yenilik ve inovasyon sağlar.

Çevik Eğitim & Koçluk

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine daha hızlı yanıt verebilme ve değişen pazar koşullarına adapte olma becerinizi geliştirirken, teslim edilen ürün ve hizmetlerin değerini ve akışını iyileştirmeye odaklanır.

İşletmelerin portföylerini yönetme stratejilerini geliştirmek ve optimize etmek projelerin seçimi ve önceliklendirilmesi gibi konuları içerir.  Proje yönetimi süreçlerinin yalın prensiplere uygun olarak optimize edilmesi, israfların azaltılması ve verimliliğin artırılması.

Stratejik Yönetim ve Liderlik Araçlarıyla Dönüşümünüze Değer Katın!

Naca Danışmanlık liderlere organizasyonel ilham vermek ve organizasyonel dönüşüme öncülük ettmeleri  için özelleştirilmiş metodolojiler ve araçlar kullanarak kapsamlı öğrenme deneyimleri yaratarak zorlukları çözmek için global  kuruluşlarla iş birliği yapıyor.

Yalın Stratejik Yönetim Danışmanlığı Adımları

Eğitim ve Farkındalık Oluşturma

İşletme çalışanlarına yalın prensipleri, yöntemleri ve araçları hakkında eğitim verilir. Bu, işletmedeki tüm çalışanların yalın düşünce tarzını benimsemelerine ve dönüşüm sürecine aktif olarak katılmalarına olanak tanır

Vizyon ve Hedeflerin Belirlenmesi

İşletmenin yöneticileriyle birlikte, yalın dönüşümünün nedenleri, hedefleri ve işletmenin gelecekteki durumu hakkında bir vizyon oluşturulur. Bu vizyon ve hedefler, yalın prensipleri işletme geneline yaymak için bir rehber olarak hizmet eder.

Durum Analizi ve Değerlendirme

İşletmenin mevcut durumunu anlamak için hizmet bazında kapsamlı bir süreç analiz değerlendirmesi yapılır. Bu, iş süreçlerinin incelenmesi, israfların tanımlanması ve mevcut problemlerin tespit edilmesi gibi adımları içerir.

Kültürel Değişime Entegrasyon

Dönüşüm süreci, işletmenin kültüründe derinlemesine bir değişiklik gerektirebilir. Bu nedenle, çalışanların yalın prensipleri benimsemeleri ve uygulamaları için belirli periyodlarla ekiplerin gelişmeleri raporlanarak gelişim alanlarının 

belirlenmesi ve destek sağlanması.

Değişim Planının Geliştirilmesi

Yalın dönüşüm için bir eylem planı geliştirilir. Bu plan, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli adımları, sorumlulukları, zaman çizelgesini ve kaynakları içerir. Ayrıca, değişimin nasıl iletişim ve yönetileceği de bu aşamada belirlenir.

Hizmetler

Sistem Düşüncesi

Sistem düşüncesi, bir sistemin parçalarının birbiriyle ilişkili olduğunu ve bir bütün olarak ele alır. Sistem düşüncesi, olayların neden-sonuç ilişkilerini anlama ve bir organizasyonun farklı bileşenlerinin birbirini nasıl etkilediğini anlama konusunda yardımcı olur.

Öğrenen Organizasyon

Öğrenen organizasyon, tüm çalışanlarının öğrenmelerini kolaylaştırarak, kendini sürekli olarak yeni gereksinimlere göre dönüştürebilme yeteneğine sahiptir. Böylelikle, rekabet avantajı yaratma yoluyla değişim baskılarına cevap vermede etkili bir örgütsel anlayış oluşumu sağlar.

Başarılı bir şekilde projelerinizi, programlarınızı ve portföyünüzü yönetmenin etkili ve sürdürülebilir bir yolunu mu arıyorsunuz?

It’s all about a dialogue

A few words from our clients. See client stories for more.

Use this space to share a testimonial quote about the business, its products or its services. Insert a quote from a real customer or client here to build trust and win over site visitors.

Maria Goncavales, CFO
Laderate

Use this space to share a testimonial quote about the business, its products or its services. Insert a quote from a real customer or client here to build trust and win over site visitors.

Michael Soveign

Seven Energy

Use this space to share a testimonial quote about the business, its products or its services. Insert a quote from a real customer or client here to build trust and win over site visitors.

Jeffrey Cohen, CEO
Nato Productions

Our Clients

bottom of page